Läromedel

Netlibris

Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Modersmål och litteratur

Vad är Netlibris?
Netlibris är ett forum där elever från hela Svenskfinland och varför inte med elever från övriga delar av Norden kan diskutera litteratur med varandra. Det enda som krävs är att läraren i skolan har gått på Netlibris-kurs och lärt sig grundtanken och pedagogiken bakom Netlibris. Kurser ordnas regelbundet. Vill du veta mera Netlibris eller kurstider och – plats är det bara att ta kontakt med någon av de lärare som är med i Netlibris.

Det är roligt att jobba med Netlibris. Eleverna lär sig både sociala regler och nätetikett förutom glädjen över att få dela sin läsupplevelse med andra. En av grundtankarna då Netlibris startade på finskt håll, år 1997, var att få pojkar att läsa och flickor att använda datorer.

Författare
Henna Ylihärsilä, Arja Kangasharju, Heli Haaro