Lärarhandledning

Nudlar och pannkaka - Lärarhandledning

Grundläggande utbildning Modersmål och litteratur

Nudlar och pannkaka är en kombinerad läse- och övningsbok i svenska som andraspråk. Den är avsedd för elever i årskurs 3–6, men kan väl tillämpas efter språkkunskaper i senare årsklasser.

Lärarhandledningen innehåller

- undervisningstips till varje kapitel
- kopieringsunderlag
- tips på spel och funktionella inlärningsövningar
- beskrivning av arbetsmetoder
- information om ämnet svenska som andraspråk och litteratur.

Författare
Sara Razai och Pia Stråhlman
År
2014