Material för läraren

Nudlar och pannkaka – Svenska som andraspråk för åk 3–6

Grundläggande utbildning Modersmål och litteratur

Lärarhandledningen innehåller

- undervisningstips till varje kapitel
- kopieringsunderlag
- tips på spel och funktionella inlärningsövningar
- digitala uppgifter
- beskrivning av arbetsmetoder
- information om ämnet svenska som andraspråk och litteratur.

Författare
Sara Razai och Pia Stråhlman
År
2014