Läromedel

Ordhåven

Utbildning för invandrare Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Vuxenutbildning Biologi Fysik Historia Kemi Huslig ekonomi Bildkonst Geografi Matematik Musik Elevhandledning Hälsokunskap Det andra inhemska språket, finska Religion Samhällslära Omgivningslära

Ordhåven är en tjänst som stöder studier och lärande på svenska. I Ordhåven samlas svåra ord och begrepp som används i olika läroämnen. Orden och begreppen förklaras och illustreras också. Översättningar av orden finns tillgängliga på flera olika språk. Ordhåven är inte en färdig produkt, utan den växer successivt med nya ord och begrepp samt deras översättningar.

Författare
Opetushallitus, Finnish Net Solutions Oy
År
2014