Läromedel

Ordhåven

Utbildning för invandrare Vuxenutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Biologi Fysik Historia Kemi Huslig ekonomi Bildkonst Geografi Matematik Musik Elevhandledning Hälsokunskap Det andra inhemska språket, finska Religion Samhällslära Omgivningslära

Ordhåven är en tjänst som stöder studier och lärande på svenska. I Ordhåven samlas svåra ord och begrepp som används i olika läroämnen. Orden och begreppen förklaras och illustreras också. Översättningar av orden finns tillgängliga på flera olika språk. 

Författare
Opetushallitus, Finnish Net Solutions Oy
År
2014