Rapporter och utredningar

Perspektiv på SIMHE-arbetet vid högskolorna

Internationalisering Kvalitet och utveckling Utbildning för invandrare Bedömning av kunnande Högskoleutbildning
Pärm bild

Perspektiv på SIMHE-arbetet vid högskolorna
(pdf, 674.4 KB)

Ladda ned

En betydlig ökning har skett i antalet studerande vid finländska högskolor med invandrarbakgrund eller utländsk bakgrund: antalet har mer än fördubblats under perioden 2010–2020. Av Utbildningsstyrelsens aktuella rapport framgår att det även skett en märkbar ökning i antalet användare av handledningstjänster för högskoleutbildning och sysselsättning för personer som inte är födda i Finland under de senaste åren.

Utredningen granskar SIMHE-tjänsterna (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) i ljuset av de statistikuppgifter som SIMHE-högskolorna samlat in om sin handledningsverksamhet och de kvalitativa uppgifter som de rapporterat om sin verksamhet. Den information som högskolorna rapporterar ges bakgrundsfakta med allmännare statistik som beskriver studerande med ett främmande språk som modersmål och utländsk bakgrund inom högskoleutbildningen.

Utredningen syftar till att öppna perspektiv på SIMHE-tjänsternas effekt på nationell nivå och som helhet. SIMHE-tjänsterna granskas särskilt under 2021. Utredningen fungerar också som grund för uppföljningen av hur verksamheten och dess effekt utvecklas i fortsättningen.

Författare
Maija Airas, Sini Piippo, Laura Berg, Saara Korhonen
År
2023
ISBN pdf
978-952-13-6896-7
Serie
Rapporter och utredningar 2023:6b
ISSN pdf
1798-8926
Publikationen finns på följande språk
Svenska