Föreskrifter och anvisningar

Principer för dimensionering av identifiering och erkännande av kunnande samt omvandling av vitsord i yrkesutbildningen

Bedömning av kunnande Yrkesutbildning
Pärm bild

Principer för dimensionering av identifiering och erkännande av kunnande samt omvandling av vitsord (OPH-1634-2021).pdf
(pdf, 193.91 KB)

Ladda ned

Publikationen innehåller Utbildningsstyrelsens föreskrift ( OPH-1634-2021) om principer för dimensioneringen av identifiering och erkännande av kunnande samt omvandling av vitsord i yrkesutbildningen som träder i kraft 1.8.2021. Föreskriften handleder utbildningsanordnarna i frågor om erkännande.

År
2021
ISBN pdf
978-952-13-6750-2
Serie
Föreskrifter och anvisningar 2021:4b
ISSN pdf
1798-8888
Publikationen finns på följande språk
Svenska