Guider och handböcker

Publikationen Arviointia toteuttamassa

Bedömning och betyg Utveckling av utbildningen Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning
Aspekter på mångsidig bedömning

I handboken behandlas bedömningen av lärandet i den grundläggande utbildningen och bedömningen av studerande i gymnasiet ur perspektiv av olika läroämnen och teman. Handboken öppnar upp riktlinjerna för bedömning av lärande och bedömningen av studerande i läroplansgrunderna, samt vad riktlinjerna innebär i praktiken i skolvardagen. Handboken finns endast på finska.

Författare
Eija Kauppinen ja Erja Vitikka (toim.)
År
2017
ISBN tryckt
978-952-13-6234-7
Serie
Oppaat ja käsikirjat 2017:4
ISSN tryckt
1798-8950
Publikationen finns på följande språk