Guider och handböcker

Rättigheter och skyldigheter vid användningen av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan

Lagstiftning Lärmiljö Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Rättigheter och skyldigheter vid användningen av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan pärmbild

Rättigheter och skyldigheter vid användningen av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan
(pdf, 644.16 KB)

Ladda ned

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är en del av skolornas vardag. I den här guiden beskrivs omständigheter som ska beaktas vid användningen av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan. Guiden omfattar både enheterna och de program som används i dem.

Guiden har tagits fram särskilt för den grundläggande utbildningen, men med att beaktande de studerandes ålder och behov av handledning kan man dra nytta av den även i gymnasiet och inom yrkesutbildningen. Syftet med denna guide är att förtydliga vilka juridiska aspekter som bör beaktas i användningen av enheterna och programmen.

Författare
Laura Francke, Petri Heikkilä, Matti Lahtinen, Teemu Tyrkkö ja Ulla Vanttaja
År
2017
ISBN pdf
978-952-13-6388-7
Serie
Guider och handböcker 2017:5b
ISSN pdf
1798-8969
Publikationen finns på följande språk
Svenska