Samarbete mellan skolor och läroanstalter samt företag och sammanslutningar, marknadsföring och sponsring


Samarbete mellan skolor och läroanstalter samt företag och sammanslutningar, marknadsföring och sponsring

Samarbete mellan skolor och laroanstalter samt foretag och sammanslutningar
(pdf, 511.13 KB)

Ladda ned

I denna promemoria behandlas samarbete mellan skolor och läroanstalter samt företag och sammanslutningar och användning av deras material och tjänster i undervisningen. Tyngdpunkten ligger på samarbete med företag och spelreglerna för den kommersiella påverkan som ansluter sig till samarbetet. Skolans och läroanstaltens ledning samt lärarna och den övriga undervisnings och pedagogiska personalen bör vara medvetna om författningarna gällande marknadsföring och sponsring när de samarbetar med företag och sammanslutningar i egenskap av representanter för sin skola eller läroanstalt. 

Utbildningsstyrelsens promemoria riktar sig till personalen inom utbildningsväsendet. I konsumentombudsmannens riktlinjer finns information som riktar sig till företag gällande de i konsumentskyddslagen stadgade villkoren för verksamhet som berör skolor, läroanstalter och småbarnspedagogik.

Marknadsföring och kommersiell verksamhet i skolor, läroanstalter och inom småbarnspedagogik

Författare
Utbildningsstyrelsen och Konkurrens- och konsumentverket
År
2014
ISBN pdf
978-952-13-5847-0
Serie
Promemorior 2014:1
Publikationen finns på följande språk
Svenska