Läromedel

Sju e-läromedel för språkundervisningen i yrkesutbildningen

Utbildning för invandrare Yrkesutbildning Det andra inhemska språket, svenska (ruotsi) Lant- och skogsbruk Tjänstebranschen Hälsovård och välfärd

I e-Läromedlen går den studerande igenom temats vokabulär steg för steg. Först bekantar han eller hon sig med temats ordförråd och därefter följer olika slags uppgifter och övningar, som både tränar ordförrådet och allmän hörförståelse.