Guider och handböcker

Skolan möter världen

Internationalisering Kulturell mångfald
Skolan möter världen

Skolan möter världen
(pdf, 4.47 MB)

Ladda ned

Vilket kunnande behöver världsmedborgaren?

Syftet med denna publikation är att till den del som gäller global fostran tjäna läroplansreformen som genomförs inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen under de närmaste åren. Utbildningsstyrelsen har tillsammans med Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, ett läroanstaltsnät samt flera experter genomfört projektet Världsmedborgare i Finland. Projektet inleddes hösten 2010 och avslutades i slutet av är 2011. I projektet funderade man på världsmedborgarskap och vilket kunnande, dvs. vilka kompetenser, världsmedborgaren behöver. De centrala resultaten av detta projekt har sammanställts i denna publikation. 

Författare
Liisa Jääskeläinen och Tarja Repo (red.)
År
2011
ISBN pdf
978-952-13-4933-1
ISBN tryckt
978-952-13-4932-4
Serie
Guider och handböcker 2011:7
ISSN pdf
ISSN 1798-9078
ISSN tryckt
ISSN 1798-906X
Publikationen finns på följande språk
Svenska