Läromedel

Smarta läsare

Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Modersmål och litteratur

Smarta läsare är ett läsdiplom som består av bokbrickor som är riktade till elever i olika åldrar. Brickorna har namngetts enligt personer i böcker.

  • Bokbrickan för klasserna 1–2 heter Emil
  • Bokbrickan för klasserna 3–4 Gummi-Tarzan
  • Bokbrickan för klasserna 5–6 heter Matilda
  • Bokbrickan för klasserna 7–9 heter Sinuhe

Uppgifterna i Smarta läsare har planerats på olika nivåer, så att de gör det möjligt för elever som befinner sig på olika nivåer att klara av läsdiplomsuppgifterna.
Vi hoppas att så många elever och lärare som möjligt tar i bruk Läsdiplomet för smarta läsare, vilket baserar sig på Netlibris bokbrickor.

Smarta läsare-läsdiplomen har uppdaterats enligt läroplanen 2014.
Smarta läsare-läsdiplomet har uppdaterats i augusti 2018. Uppdateringen är gjord av Heli Haaro, Henna Ylihärsilä och Marja Rikaniemi.

Författare
Heli Haaro, Henna Ylihärsilä ja Marja Rikaniemi
År
2008, har uppdaterats 2018