Läromedel

Sting i studierna

Studiehandledning Hälsokunskap

Materialet ”Sting i studierna kan använda som  en introduktionskurs i samarbetsförmåga och yrkesmässig tillväxt. Materialet går igenom allt från det egna jaget, självkännedom och inlärning till samarbetsförmåga. Syftet är att de studerande lär känna varandra, lär sig uttrycka sina åsikter samt lär sig lyssna till och uppskatta varandra genom diskussioner och övningar.

Målet för den yrkesinriktade utbildningen är att hjälpa den studerande att växa och bli en medborgare som är aktiv i arbetslivet och samhället. De studerande bör ges möjligheter att ställa sina egna starka sidor och det som de är intresserade av i relation till de yrken som finns inom det utbildningsområde som de har valt. De studerande kan på så sätt stärkas i sin framtidstro och få stöd för att kunna leva ett gott liv och känna sig trygga. För många ungdomar går studierna trögt i början. Ibland avbryter de studierna under den första terminen. Därför är det viktigt att de studerande integreras i skolans rutiner och lär känna sina medstuderande.
 

Författare
Anneli Turja, Projektet OppiVapriikki, utbildningscentret Mäntän seudun koulutuskeskus, Kirsti Pusa