Guider och handböcker

Teckenspråkiga barn i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Samarbete mellan hem och skola Utveckling av utbildningen Undervisning och handledning Lärmiljö Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Teckenspråk och litteratur
Pärm bild Teckenspråkiga barn i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen

Teckenspråkiga barn i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen
(pdf, 1.35 MB)

Ladda ned

Småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen utgör en helhet som fortskrider konsekvent med tanke på barnets uppväxt och lärande samt utgör grunden för livslångt lärande.


Denna handbok kompletterar föräldrarnas kännedom om vilka medel som finns för att ordna småbarnspedagogik och förskoleundervisning för barn som använder teckenspråk. I handboken finns information för personalen om hur man arbetar med teckenspråkiga barn och hurdana nya arbetssätt man kan behöva i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

År
2019
ISBN pdf
978-952-13-6560-7
ISBN tryckt
978-952-13-6559-1
Serie
Oppaat ja käsikirjat 2019:6
ISSN pdf
1798-8969
ISSN tryckt
1798-8950
Publikationen finns på följande språk
Svenska