Guider och handböcker

Teckenspråkiga elever i grundskolan

Undervisning och handledning Läroplan Grundläggande utbildning
Pärm: Teckenspråkiga elever i grundskolan

Teckenspråkiga elever i grundskolan
(pdf, 1.73 MB)

Ladda ned

Elever som använder teckenspråk kan vara döva, ha en hörselnedsättning eller vara hörande. En del av dem studerar i teckenspråkiga grupper, och en del i grupper med både talande och teckenspråkiga elever. Publikationen innehåller basinformation och idéer som kan användas som stöd för anordnandet av undervisningen.

För en teckenspråkig elev betyder tillgänglighet framför allt möjlighet att dagligen använda teckenspråk i alla situationer. Goda färdigheter i teckenspråket stöder lärandet i alla ämnen. Ett specifikt mål för undervisningen av teckenspråkiga är att stärka deras identitet och kännedom om sin egen kultur och den teckenspråkiga gemenskapen.

År
2016
ISBN pdf
978-952-13-6301-6
ISBN tryckt
978-952-13-6300-9
Serie
Guider och handböcker 2016:2
ISSN pdf
1798-8969
ISSN tryckt
1798-8950
Publikationen finns på följande språk
Svenska