Läromedel

Tid och rymd – min plats i solsystemet

Utbildning för invandrare Grundläggande utbildning Fysik Omgivningslära Allmänbildande utbildning

Adressen till det digitala materialet har ändrats. Du kan använda knappen Bekanta dig med materialet för att komma åt det digitala materialet på den nya adressen.

"Tid och rymd – min plats i solsystemet” är ett digitalt läromedel som fördjupar och förtydligar elevens uppfattning om solsystemets väsen. Tillsammans med Jamal, som flyttat från Kongo till Finland, kan eleven lära sig solsystemets proportioner. Hans kompis Sini instruerar om solsystemets och planeternas särdrag.

Materialets primära målgrupp är elever med svenska som andraspråk. Språket är enkelt med illustrativt. Med hjälp av en videokanon kan man använda materialet med en hel klass då den innehåll en effektfull interaktiv simulation av solsystemet.

Författare
Hanna Pöyliö, Maarit Sorjonen, Ubiikki Oy
År
2018
Publikationen finns på följande språk
Svenska