Rapporter och utredningar

Tvåårig förskoleundervisning

Ledning och förvaltning Utveckling av utbildningen Läroplan Förskoleundervisning
Pärm bild: Tvåårig förskoleundervisning.jpg

Tvåårig förskoleundervisning.pdf
(pdf, 461.83 KB)

Ladda ned

Preliminär utredning 2019

I Utbildningsstyrelsens utredning om tvåårig förskoleundervisning behandlas särskilt ändringsbehov som gäller lagstiftningen och läroplaner. Utredningen grundar sig på ett uppdrag från undervisnings- och kulturministeriet och till sin karaktär är den preliminär. 

I utredningen betraktas nuläget för förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken för 5-åringar i Finland. I utredningen ingår även en kort internationell jämförelse. Utbildningsstyrelsen beskriver behov av att ändra läroplaner samt presenterar fem olika alternativ för lagstiftningsändringar. Utredningen lyfter fram flera utvecklingsbehov som ska beaktas i fortsättningen.
 

Författare
Arja-Sisko Holappa, Kati Costiander, Sanna Haanpää, Pia Kola-Torvinen och Petra Packalen
År
2019
ISBN pdf
978-952-13-6594-2
Serie
Rapporter och utredningar 2019:2b
ISSN pdf
1798-8926
Publikationen finns på följande språk
Svenska