Föreskrifter och anvisningar

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning

Bedömning och betyg Yrkesutbildning
Pärm bild

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning
(pdf, 890.09 KB)

Ladda ned

Publikationen innehåller Utbildningsstyrelsen föreskrift (OPH-2147-2020) som träder i kraft 1.2.2021, om uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning. Föreskriften hjälper utbildningsanordnarna i att utfärda betyg och intyg till studerande enligt författningarna inom yrkesutbildning.

Utbildningsstyrelsens anvisning för uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor till dem hittas under knappen Bekanta dig med materialet.

År
2020
ISBN pdf
978-952-13-6723-6
Serie
Föreskrifter och anvisningar 2020:2b
ISSN pdf
1798-8888
Publikationen finns på följande språk
Svenska