Föreskrifter och anvisningar

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning

Bedömning och betyg Yrkesutbildning
OPH publication

Uppgifter_som_ska_antecknas_i_betyg_och_bilagor_i_yrkesutbildning_2021.pdf
(pdf, 557.26 KB)

Ladda ned

Publikationen innehåller Utbildningsstyrelsen föreskrift (OPH-2147-2020) som träder i kraft 15.1.2022, om uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning. Föreskriften hjälper utbildningsanordnarna i att utfärda betyg och intyg till studerande enligt författningarna inom yrkesutbildning.

Anvisning för uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor till dem hittas under knappen Bekanta dig med materialet.

År
2022
Publikationen finns på följande språk
Svenska