Föreskrifter och anvisningar

Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning

Bedömning och betyg Yrkesutbildning
OPH publication

OPH-4251-2022, Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning.pdf
(pdf, 638.47 KB)

Ladda ned

Publikationen innehåller Utbildningsstyrelsen föreskrift om uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning (OPH-2147-2020 med ändringar OPH-1793-2021, OPH-5347-2021).

Anordnarna av yrkesinriktade examina och yrkesutbildning ska iaktta föreskriften enligt följande:

  • Gällande betyg som utfärdas över utbildning som handleder för yrkesutbildning ska föreskriften iakttas genast.
  • Gällande uppgifterna om yrkeskompetens inom transportbranschen som förs in på betygen ska föreskriften iakttas genast.
  • Gällande höjning av ett vitsord i ett examensbetyg för en yrkesinriktad grundexamen ska föreskriften iakttas från och med 1.7.2023.
  • Gällande uppgiften om placeringen av examen i referensramen för examina och övriga samlade kompetenser som förs in på betyget över avlagda examina ska föreskriften iakttas från och med 1.7.2023.

Föreskriften stöder utbildningsanordnarna i att utfärda betyg och intyg till studeranden i enlighet med lagstiftningen för yrkesutbildningen

Det finns även en anvisning för uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor till dem i yrkesutbildningen. Den kan man läsa genom att välja Bekanta dig med materialet.

År
2023
Publikationen finns på följande språk
Svenska