Föreskrifter och anvisningar

Utarbetande av ordningsregler

Välbefinnande Lärmiljö Säkerhet och trygghet Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Utarbetande av ordningsregler pärmbild

Utarbetande av ordningsregler
(pdf, 290.83 KB)

Ladda ned

Anvisning 1/012/2016

Utbildningsanordnaren ska godkänna ordningsregler för grundskolorna, gymnasierna och yrkesläroanstalterna. Med hjälp av ordningsreglerna främjas den interna ordningen i skolan, ostörda studier samt trygghet och trivsel i skolan.

Ordningsreglerna ska styra all undervisning som nämns i skolornas arbetsplaner och som ordnas med stöd av lagstiftningen om utbildning samt all verksamhet som anknyter till undervisningen. Till exempel när det gäller undervisning som omfattas av lagen om grundläggande utbildning gäller ordningsregler således även förskoleundervisningen, påbyggnadsundervisningen och den förberedande undervisningen.

I denna anvisning används begreppen utbildningsanordnare, skola och elev. Begreppen omfattar här även anordnarna av gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning samt läroanstalterna och de studerande inom dessa utbildningar.

År
2016
ISBN pdf
978-952-13-6253-8
Serie
Föreskrifter och anvisningar 2016:2
ISSN pdf
ISSN 1798-8985
Publikationen finns på följande språk
Svenska