Guider och handböcker

Utbildningsanordnarens möjligheter att ingripa vid olämplighet för studier

Säkerhet och trygghet Yrkesutbildning
Utbildningsanordnarens möjligheter att ingripa vid olämplighet för studier pärmbild

Utbildningsanordnarens möjligheter att ingripa vid olämplighet för studier
(pdf, 940.93 KB)

Ladda ned

Reviderad guide om verkställande av SORA-författningarna och -föreskrifterna i yrkesutbildningen

SORA-författningarna och -föreskrifterna behandlar avgöranden i fråga om olämplighet för studier. Deras främsta syfte är att förbättra säkerheten i utbildningen och i det efterföljande arbetslivet.

Denna guide har upprättats för att hjälpa utbildningsanordnarna och examensarrangörerna i verkställandet av dessa författningar och föreskrifter.

Guiden behandlar endast hur författningarna och föreskrifterna verkställs inom den grundläggande yrkesutbildningen (även de fristående examina) samt inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen (yrkes- och specialyrkesexamina), trots att författningarna även gäller den högre utbildningen.

År
2015
ISBN pdf
978-952-13-6186-9
Serie
Guider och handböcker 2015:10
ISSN pdf
ISSN-L 1798-906X
Publikationen finns på följande språk
Svenska