Broschyrer

Utbildningskomissioner - Framtidens kompetens

Arbetslivskommissioner Yrkesutbildning Högskoleutbildning
Utbildningskomissioner pärmbild

Utbildningskomissioner - Framtidens kompetens
(pdf, 641.89 KB)

Ladda ned

Utbildningskommissionerna är expertorgan som gör upp kvalitativa prognoser.

Systemet med utbildningskommissioner syftar till att i samråd med undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen främja växelverkan mellan utbildningssektorn och arbetslivet.

År
2015
Serie
Informationsmaterial 2015:8
Publikationen finns på följande språk
Svenska