Föreskrifter och anvisningar

Utbildningsstyrelsens anvisning för uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor till dem

Bedömning och betyg Yrkesutbildning
Pärm bild

Utbildningsstyrelsens anvisning för uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor till dem
(pdf, 225.32 KB)

Ladda ned

Anvisningen gäller utfärdandet av betyg och bilagor i yrkesutbildningen. Anvisningen grundar sig på lagen om yrkesutbildning (531/2017) och statsrådets förordning (673/2017) samt Utbildningsstyrelsens betygsföreskrift (OPH-2147-2020). I anvisningen beskrivs närmare om b.la utfärdandet av betyg, uppgifter som ska antecknas i betyg, hänvisningar till erkännande av kunnande, beräknandet av medeltal och korrigering av sakfel. Utbildningsstyrelsen bestämmer om vilka uppgifter som ska föras in i betyg och bilagor till dem. Utbildningsanordnarna kan utifrån föreskriften vid behov utarbeta egna betygsmodeller. 

Publikationen Uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor hittas under knappen Bekanta dig med materialet.

År
2021
ISBN pdf
978-952-13-6743-4
Serie
Föreskrifter och anvisningar 2021:3b
ISSN pdf
1798-8888
Publikationen finns på följande språk
Svenska