Rapporter och utredningar

Utredning om nätverksprojektet bästa kunnande

Utveckling av utbildningen Yrkesutbildning
Pärm bild: Utredning om nätverksprojektet bästa kunnande

Utredning om nätverksprojektet bästa kunnande
(pdf, 1.44 MB)

Ladda ned

Nätverksprojektet Bästa kunnande var ett nationellt utvecklingsprojekt som genomfördes under tre år (2017–19). Projektets mål var att stödja en förnyelse av den undervisande och handledande personalens arbets- och verksamhetssätt när verksamhetsmiljön och lagstiftningen förändras. 

Denna utredningsrapport behandlar hur målen för nätverksprojektet Bästa kunnande uppnåtts samt de erfarenheter man fått av projektet. Dessutom granskar man i utredningen vilka behov av att utveckla kompetensen och arbetet som den undervisande och handledande personalen i yrkesläroanstalterna har. Utredningen genomfördes i oktober-november 2019. 

Författare
Jukka Vehviläinen
År
2020
ISBN pdf
978-952-13-6664-2
Serie
Rapporter och utredningar 2020:2b
ISSN pdf
1798-8926
Publikationen finns på följande språk
Svenska