Guider och handböcker

Utvärderingsområden och utvärderingskriterier för peer review inom yrkesutbildningen

Kvalitet och utveckling Yrkesutbildning
Pärm bild: Utvärderingsområden och utvärderingskriterier för peer review inom yrkesutbildningen

Utvärderingsområden och kvalitetsledningen för peer review inom yrkesutbildningen
(pdf, 797.54 KB)

Ladda ned

Denna handbok utgör en del av ett EU-finansierat projekt som ska stöda verksamheten vid referenspunkterna för kvalitetsledningen inom yrkesutbildningen (Project Nr 586540-EPP- 1-2017-1-FI-EPPKA3-EQAVET-NRP). Arbetet med att utveckla utvärderingskriterierna för peer review har skett i en arbetsgrupp med representanter för utbildningsanordnarna och Utbildningsstyrelsen. 

Denna handbok innehåller utvärderingsområden och -kriterier avsedda för peer review för yrkesutbildningen. Utgångspunkten för handboken är att den ska vara praktisk och att hjälpa peer review utvärderare att utvärdera utbildningsorganisationens verksamhet och organisationen att utveckla sin egen verksamhet. Varje utvärderingsområde har utformats så att det innehåller de olika faserna i EQAVETs kvalitetscykel och så att ett enskilt område kan väljas som objekt för peer review. I introduktionen öppnar man upp uppbyggnaden, innehållet och de olika användningsmöjligheterna för utvärderingskriterierna. I handboken presenteras därtill de olika utvärderingsområdena och exempel på kriterierna.
 

År
2019
ISBN pdf
978-952-13-6586-7
ISBN tryckt
978-952-13-6585-0
Serie
Guider och handböcker 2019:1b
ISSN pdf
1798-8969
ISSN tryckt
1798-8950
Publikationen finns på följande språk
Svenska