Guider och handböcker

Verktygslåda för jobbsökare med internationella erfarenheter - högskolestuderande

Internationalisering Högskoleutbildning
Verktygslåda för jobbsökare med internationella erfarenheter - högskolestuderande

Verktygslåda för jobbsökare med internationella erfarenheter - högskolestuderande
(pdf, 1.58 MB)

Ladda ned

Identifiera dina kunskaper när du söker jobb.

Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper samlar man på många olika sätt som man kanske alltid inte ens
tänker på. Vissa kunskaper förblir lätt dolda för arbetsgivaren när man söker jobb.

Dessa stödfrågor och svarsexempel hjälper dig att berätta om dina kunskaper speciellt ur en internationell synvinkel. Vilka kunskaper har du
skaffat dig exempelvis under utbytesstudier eller en praktikperiod utomlands? Det räcker inte att bara nämna utlandsperioden, för arbetsgivaren vill veta mer om vad du kan.

Stödfrågorna och svarsexemplen har indelats enligt ämne. De ger dig idéer för jobbsökningsprocessens olika steg, bland annat ansökan, CV och förberedelser inför en anställningsintervju. Tänk på att du kan ha fått internationella erfarenheter också i hemlandet och via Internet!

Författare
Anna Martela, Pinja Parkkonen, Tuire Vataja
År
2019
Publikationen finns på följande språk
Svenska