Rapporter och utredningar

Yrke 2025

Prognostisering Yrkesutbildning
Yrke 2025 pärmbild

Yrke 2025
(pdf, 2.86 MB)

Ladda ned

En prognos över behovet av svenskspråkig arbetskraft och yrkes- och högskoleutbildning för svenskspråkiga

Vilken typ av arbetskraft behöver Finland år 2025 och vilken utbildning ger svenskspråkiga unga sysselsättningsmöjligheter under de kommande åren?

Utgående från mål om internationell konkurrenskraft, god sysselsättning och ett fortsatt välfärdssamhälle identifi eras i rapporten Yrke 2025 behovet av svenskspråkig arbetskraft i olika branscher och yrken samt det årliga behovet av påbörjare inom svenskspråkig yrkes- och högskoleutbildning. Yrke 2025 är den tredje prognosen i sitt slag. 

Rapporten fungerar som ett verktyg för utbildningsplanerare på alla nivåer, men den kan även läsas av yrkeslärare, elev- och studiehandledare och av unga och vuxna som står inför studie och yrkesval. Rapporten kan också vara till nytta för dem som är intresserade av den svenskspråkiga arbetskraftens sysselsättning nu och i framtiden.

Författare
Heidi Backman och Kristel Englund
År
2012
ISBN pdf
978-952-13-5254-6
ISBN tryckt
978-952-13-5253-9
ISSN pdf
1798-8993
ISSN tryckt
1798-8993
Publikationen finns på följande språk
Svenska