Föreskrifter och anvisningar

Yrkesutbildning - anvisningar för identifiering och erkännande av kunnande

Bedömning av kunnande Yrkesutbildning
Pärm bild

Anvisningar för identifiering och erkännande av kunnande.pdf
(pdf, 260.56 KB)

Ladda ned

Anvisningen tillämpas på identifiering och erkännande av kunnande i yrkesutbildning. Anvisningen baserar sig på författningarna i lagen om yrkesutbildning (531/2017) och statsrådets förordning ( 673/2017) samt Utbildningsstyrelsens föreskrift ( OPH-1634-2021). I anvisningen beskrivs de allmänna principerna för identifiering och erkännande av kunnande samt omvandling av vitsord. Utbildningsstyrelsen bestämmer om principerna för dimensioneringen av identifiering och erkännande av kunnande samt omvandling av vitsord.

År
2021
ISBN pdf
978-952-13-6752-6
Serie
Föreskrifter och anvisningar 2021:5b
ISSN pdf
1798-8888
Publikationen finns på följande språk
Svenska