Lärarhandledning

Zooma in på historia 7–9 - Lärarhandledning

Särskilt stöd Grundläggande utbildning Historia

Zooma in på Historia 7–9, är en läromedelsserie som är lätt att läsa och lätt att förstå. Det lämpar sig väl för t.ex. elever med läs- och skrivsvårigheter. Det kan användas både i specialundervisning och parallellt med ett annat läromedel.

Lärarhandledningen innehåller bl.a. undervisningstips och facit till varje kapitel samt beskrivning av arbetsmetoder och information om special- och ämnesundervisning.

Författare
Tina Ehnström-Backas, Marianne Stubbe och Ulla Stina Åman
År
2018–2019
Publikationen finns på följande språk
Svenska