Läromedel

Zooma in på historia, del 1 - digitala uppgifter för eleven

Särskilt stöd Läromedel Grundläggande utbildning Historia

De här uppgifterna hör ihop med den lättlästa läroboken i historia, Zooma in på historia 7 - 9, del 1.

Det finns flera olika varianter av uppgifter: lucktest, korsord, sortering mm. I några uppgifter ingår även en ljudfil eller en video. Elever kan arbeta med uppgifterna både hemma och i skolan.
 

Författare
Tina Ehnström-Backas, Marianne Stubbe och Ulla Stina Åman
År
2018
Publikationen finns på följande språk
Svenska