Hoppa till huvudinnehåll

Statistik, läromedel och publikationer

Vi sammanställer och analyserar statistik om utbildning och internationalisering. Vi producerar läromedel med liten spridning och publikationer som stöder våra kunders verksamhet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lägesöversikt över den svenskspråkiga utbildningen

Statistik och särdrag inom den svenskspråkiga utbildningen. Läs mer om lärare, elever, studerande i de svenskspråkiga skolorna och läroanstalterna.

alt-text (optional, uses title if not set)

Statistik

Statistik som Utbildningsstyrelsen har producerat och länkar till övrig fakta om utbildning och internationalisering.

alt-text (optional, uses title if not set)

Läromedel

Information om tryckta och digitala läromedel, digitala övningar, handböcker och inspelningar för lärare samt annat stödmaterial för undervisningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Utbildningsstyrelsens publikationsserier

Bekanta dig med Utbildningsstyrelsens publikationsverksamhet och publikationsserier.

alt-text (optional, uses title if not set)

Utbildningsstyrelsens nätpublikationer

Du kan söka publikationer enligt publikationsserie, ämne eller utbildningsstadium. Största delen av publikationerna på sidan är avgiftsfria. De avgiftsbelagda publikationerna finns i Utbildningsstyrelsens nätbokhandel.

alt-text (optional, uses title if not set)

Utbildningsstyrelsens nätbokhandel

verkkokauppa.oph.fi

I nätbokhandeln presenteras Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda läromedel och övriga publikationer.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ellibs

www.ellibs.com

Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda elektroniska publikationer finns i Ellibs-näthandeln.

alt-text (optional, uses title if not set)

Internationella utredningar

Vi sammanställer och producerar information om internationalisering som stöd för internationell mobilitet, planering och utveckling.

alt-text (optional, uses title if not set)

Utbildningsstyrelsens äldre publikationer

På den här sidan har vi samlat våra äldre publikationer. Om du inte hittar den publikation du söker på sidan med nätpublikationer eller i vår nätbokhandel så kanske du hittar den här.

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kring statistik kan du kontakta oss på adressen palaute@vipunen.fi. Frågor om publikationer och läromedel kan du skicka som e-post till adressen julkaisut@oph.fi.