Den mest efterfrågade statistiken inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Länkarna leder till sidor med rapporter som finns i Vipunen.