Här presenteras en sammanfattning av den mest efterfrågade statistiken inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och statistik med anknytning till läroplikten. Länkarna leder till statistiktjänsten Vipunens sidor eller direkt till rapporter som finns i Vipunen.