Den mest efterfrågade statistiken inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Länkarna leder till sidor med rapporter som finns i Vipunen. Också den statistik som nämns nedan är från Vipunen.

Statistiken gäller hela landet. Mera statistik och information som gäller den svenskspråkiga utbildningen i Finland finns samlad i Lägesöversikten över den svenskspråkiga utbildningen. 

Lägesöversikt över den svenskspråkiga utbildningen