Utbildningsstyrelsen sammanställer årligen statistik över elevernas och de studerandes utlandsperioder. Grundskoleelever gör besök i anslutning till olika internationella projekt och åker på lägerskola utomlands. Gymnasieelever gör både kortare studieresor och gruppbesök samt åker som utbyteselev för minst en termin.