Utbildningsstyrelsen insamlar och publicerar årligen statistik över utlandsperioder bland studerande och personal vid yrkesläroanstalter. Statistik gäller alla studerande inom utbildning till en yrkesinriktad examen samt lärare och övrig personal som arbetar med detta. Internationell mobilitet i yrkesläroanstalter har statistikförts sedan 2008.

Utlandsperioder som infografik

Inom yrkesutbildningen var antalet studerande som deltog i en utlandsperiod endast en fjärdedel av antalet året innan. Från Finland reste 966 studerande och till Finland kom 819 studerande.
Erasmus+ -programmet är den viktigaste finansieringskällan för studerandemobiliteten inom yrkesutbildningen och programmet har fått en allt större betydelse. År 2020 utnyttjade 87 % av de studerande som reste från Finland programmets understöd. Motsvarande andel bland de utländska studerande som kom till Finland var 79 %.
De fem populäraste länderna bland de finländska studerande inom yrkesutbildningen var Spanien, Sverige, Tyskland, Nederländerna och Portugal. Till Spanien reste 238 studerande, till Portugal 43 studerande. Flest studerande till Finland kom det från Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Spanien och Japan. Från Tyskland kom 122 studerande och från Japan 50 studerande. Av dem som reste utomlands var 59 % kvinnor, medan 45 % av dem som kom till Finland var kvinnor.