Utbildningsstyrelsen insamlar och publicerar årligen statistik över utlandsperioder bland studerande och personal vid yrkesläroanstalter. Statistik gäller alla studerande inom utbildning till en yrkesinriktad examen samt lärare och övrig personal som arbetar med detta. Internationell mobilitet i yrkesläroanstalter har statistikförts sedan 2008.

 Utlandsperioder som infografik

International mobility of students in VET from Finland and to Finland 2012-2021. In 2021, there were only 262 people who left abroad, compared to almost 5,000 in normal years.

 

Den vanligaste finansieringskällan för perioder med yrkesutbildning utomlands är Erasmus+-programmet. Läroanstalterna finansierar också en del av utlandsperioderna själva.

 

Flerformsmobilitet står för 10 % av de studerande som lämnar Finland och nästan 19 % av dem som kommer till Finland under yrkesutbildningen. Av den personal som lämnade Finland för utlandet var 14 % flerformsmobilitet.