Utbildningsstyrelsen insamlar och publicerar årligen statistik över utlandsperioder bland studerande och personal vid yrkesläroanstalter. Statistik gäller alla studerande inom utbildning till en yrkesinriktad examen samt lärare och övrig personal som arbetar med detta. Den omfattar även läroavtalsutbildning och yrkesinriktad vuxenutbildning. Internationell mobilitet i yrkesläroanstalter har statistikförts sedan 2008.