Utbildningsstyrelsen insamlar och publicerar årligen statistik över utlandsperioder bland studerande och personal vid yrkesläroanstalter. Statistik gäller alla studerande inom utbildning till en yrkesinriktad examen samt lärare och övrig personal som arbetar med detta. Internationell mobilitet i yrkesläroanstalter har statistikförts sedan 2008.

 Utlandsperioder som infografik

Utlandsperioder från Finland och till Finland bland studerande inom yrkesutbildning ökade år 2022. Om studerande som inlett sina grundexamensstudier samma år 6,2 % lämnade Finland för en period utomlands.
Utlandsperioder från Finland och till Finland bland studerande inom yrkesutbildning ökade år 2022. Om studerande som inlett sina grundexamensstudier samma år 6,2 % lämnade Finland för en period utomlands.
Personalmobilitet bland lärare och icke-undervisande personal inom yrkesutbildningen från och till Finland återupplivades av tusentals människor år 2022.
Erasmus+ för yrkesutbildningen finansierade 80 % av studenters utlandsperioder 2022.

 

Andelen flerformsmobilitet av utlandsperioderna var 11–13 % i mobilitet från och till Finland.
Utbildningsavtal för lärande i arbetslivet är den vanligaste orsaken till studenters utlandsperioder.