Utbildningsstyrelsen insamlar och publicerar årligen statistik över utlandsperioder bland studerande och personal vid yrkesläroanstalter. Statistik gäller alla studerande inom utbildning till en yrkesinriktad examen samt lärare och övrig personal som arbetar med detta. Internationell mobilitet i yrkesläroanstalter har statistikförts sedan 2008.

 Utlandsperioder som infografik

Utlandsperioder från Finland och till Finland bland studerande inom yrkesutbildning ökade år 2023, och antalet som lämnade översteg redan 3 000 personer.

 

Om studerande som inlett sina grundexamensstudier samma år 8,8 % lämnade Finland för en period utomlands.

 

4 000 lärare och icke-undervisande personal inom yrkesutbildningen lämnade Finland och till Finland anlände 3 000 personer under år 2023.

 

Erasmus+ för yrkesutbildningen finansierade 80 % av studenters utlandsperioder 2023.

 

Andelen flerformsmobilitet av utlandsperioderna var 7 % i mobilitet från och till Finland.

 

Utbildningsavtal för lärande i arbetslivet är den vanligaste orsaken till studenters utlandsperioder.