Utbildningsstyrelsen sammanställer årligen statistik över den internationella mobiliteten bland lärare och övrig personal i grundskolor och gymnasier. Statistiken inkluderar personalens arbetsresor från Finland till andra länder och utländska lärares och övrig personals besök i finländska skolor.