Som utlandsperiod statistikförs utbytesstudier eller praktik utomlands under minst en vecka, såvida detta utgör en del av den examen som avläggs vid högskolan på hemmaplan. Siffrorna inkluderar alla studerande vid yrkeshögskolor och universitet som har rest via utbytesprogram eller som själva ordnat sin utbytesplats.