Det är ännu oklart hur den nationella insamlingen av statistik om lärare och rektorer kommer att ordnas i framtiden. De senaste statistiska uppgifterna om lärare och rektorer i Finland är från insamlingen år 2019 som gjordes av Statistikcentralen.

Du hittar jämförelseuppgifter om lärare i olika länder i bland annat undersökningen Teaching and Learning International Survey (TALIS) som OECD genomför med fem års intervall.