Du får statistikuppgifter om lärare och rektorer i Finland från insamlingen av uppgifter om lärare som Statistikcentralen genomför med tre års intervall. Du hittar jämförelseuppgifter om lärare i olika länder i bland annat undersökningen Teaching and Learning International Survey (TALIS) som OECD genomför med fem års intervall.