Även under undantagstillstånd är det viktigt att läraren får stöd av kolleger och olika samarbetsgrupper. Det är viktigt med möten på distans för den egna arbetsgemenskapen och andra möjligheter till att hålla kontakt trots fysiskt avstånd.


Kuvituskuva: nainen näyttää läppäriltä jotain

Texten uppdaterad 7.4.2020.

Under undantagstillstånd är det ännu viktigare med arbetsgemenskapens egna möten och det är bra att tillsammans komma överens om mål för möten, tidpunkter och genomförande.  Utöver egentliga gemensamma möten är det även nödvändigt med mer informell kommunikation genom att utnyttja olika verktyg. Det är bra att i arbetsgemenskapen komma överens om kanaler för information och meddelanden och hur de ska användas.

Inom utbildningen finns därtill många olika nätverk, webbplatser och Facebook-grupper via vilka man kan få nyttig information om lösningar som andra hittat och där man kan dela med sig av egna tips. I diskussionsgrupperna på sociala medier kan man fråga råd och få hjälp även i utmanande situationer som berör ordnande av undervisning och handledning.

I nätverkande och kamratstöd är det viktigt att komma ihåg författningar i anknytning till behandling av elevernas och de studerandes personuppgifter och dataskydd.