Hoppa till huvudinnehåll

Stöd för barnet i småbarnspedagogiken

Barnet har rätt att få stöd i småbarnspedagogiken genast då behovet av stöd har upptäckts. Genom att stödet ges i rätt tid, individuellt och i enlighet med barnets behov framjar man barnets utveckling, lärande och välbefinnande. 

På den här sidan finns samlat centrala principer om stödet för barnet i småbarnspedagogoiken, anvisningar som stöd för uppgörandet av förvaltningsbeslut samt relevanta länkar.