Annastiina Heiskanen

Programsakkunnig

fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Internationalisering
Enhet
Internationellt högskolesamarbete
Ämnesord

högskoleutbildningens internationalisering, högskolesamarbete, Erasmus+ för högre utbildning

Ytterligare information

Erasmus+ för högre utbildning: Mobilitet i Europa.

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors