Anne Hämäläinen

Ledande sakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Internationalisering och inverkan
Enhet
Internationellt högskolesamarbete
Ämnesord

utvecklingssamarbete, HEI ICI, högskoleutbildningens internationalisering, högskolesamarbete

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors