Anne Valkeapää

Specialsakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Internationalisering och inverkan
Enhet
Koordinering för EU-program
Ämnesord

Euroguidance, livslång handledning

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors