AnneSophie Hokkanen

Programsakkunnig

fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Internationalisering
Enhet
Internationellt högskolesamarbete
Ämnesord

Erasmus+ för högre utbildning, högskolesamarbete, högskoleutbildningens internationalisering

Ytterligare information

Erasmus+ för högre utbildning: Global mobilitet, Europeiska universitet, Erasmus Mundus insatser, innovationsallianser

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors