Antti Blom

Programdirektör

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Lärande, utbildning och kunnande
Enhet
Stöd för utveckling
Ämnesord

Skolan i rörelse

Ytterligare information

Programmet Skolan i rörelse

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors