Arja-Sisko Holappa

Undervisningsråd

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Effekt och samordning av internationella ärenden
Ämnesord

Europaskolorna, effekt och innovation

Ytterligare information

Arrangerande av och statsunderstöd för skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet samt klubbverksamhet, samarbete mellan lärarutbildning och forskning, Europaskolornas administration (speciellt förskoleundervisning och grundläggande utbildning)

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors