Elina Harjunen

Enhetschef

E-post format är fornamn.tillnamn(at)karvi.fi
Organisation
Nationella centret för utbildningsutvärdering
Kontor
Helsingfors
Ytterligare information

allmänbildande utbildning, ledning, förvaltning

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors