Elisabeth Alanen

Specialsakkunnig

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Information och kunskap
Enhet
Informationshantering
Ämnesord

Varda

Ytterligare information

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken Varda

Address
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors