Emma Aalto

Specialsakkunnig

fornamn.tillnamn(a)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Internationalisering
Enhet
Koordinering för EU-program
Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors