Heidi Bergström

Planerare

E-post format är fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Organisation
Utbildningsstyrelsen
Kontor
Helsingfors
Avdelning
Kundrelationer & data och kunskap
Enhet
Nationella dataresurser
Ämnesord

Studieinfo

Ytterligare information

Utveckling av organisationstjänsten och adresstjänsten Studieinfo, Webropol-kontaktperson

Adress
PB 380 (Hagnäskajen 6), FI-00531 Helsingfors